Tervetuloa omakotiyhdistyksen sivuille!

Hyvää sysksyn jatkoa 2023.

Kartanon omakotiyhdistyksen tavoitteena on edistää Kartanon omakotialueella asuvien omakoti- ja pienkiin­teistöjen omistajien tai haltijoiden ja heidän perheen- jäsentensä yhteistoimintaa ja alueellista yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Hollolan kunnanvaltuusto päätti 10.5.2021 strategisesta yleiskaavasta, jonka ydin asia on Aikkalan kehätie-kierrätyspuistovaihtoehdon (VE1) varaus. Kaavasta tehdyt valitukset ovat edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden (HHAO) käsittelyssä. Kartanon omakotiyhdistys teki myös oman valituksen kesäkuussa 2021 ja antoi tammikuussa 2023 HHAO:lle selityksen Hollolan kunnan valituksen vastineeseen. Kuusi vuotta sitten kaatopaikkavaraus tehtiin yleiskaa- vaan salaa ilman mitään keskustelua. Katso lisää ajankohtaista-sivuilta.

28.1.2021 maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan, jonka mukaan Hollolan kehätie -kohde (VE1) on Lahden seu- dun jätteenkäsittelyalueen (kierrätyspuiston) sijoituspaikka. Joulukuussa 2022 HHAO hylkäsi vaihemaakuntakaavasta teh-dyt valitukset. Vaihemaakuntakaavasta on haettu valitus- oikeutta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Allekirjoita kierrätyspuiston sijaintipaikan vastustusadressi täällä.