Hollolan valtuusto päättää 22.2.2021 kierrätyspuistosta

HOLLOLAN KUNNANVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ 22.2.2021 strategisesta yleiskaavasta, jonka yhtenä kohtana on kehätie- kierrätyspuistokohde.

Kartanon omakotiyhdistyksen hallitus on antanut 21.12.2020 kierrätyspuiston sijaintia vastustavan lausunnon Hollolan kunnan strategiseen yleiskaavan ehdotusvaiheeseen 2020.

Lausunto (pdf) tarkastelee laajasti yleiskaavan 2020 esityötä kierrätyspuistohankkeen osalta. Edellinen yleiskaavaprosessi kesti neljä vuotta, mutta vasta ehdotusvaiheeseen 14.12.2016 Hollola teki Päijät-Hämeen liiton ohjeistamana paikannimiharhautuksin lainvastaisen kaatopaikkavarauksen kehätie-kohteelle yleiskaavaan 2017. Varaus toi kehätie-kohteelle lisäpisteitä sijaintipaikkaselvityksessä. Lausunnossa on lisäksi esillä kierrätyspuiston /kaatopaikan riskejä. Tiivistelmä on tässä (pdf). Muistutuksen liitteitä voi tiedustella omakotiyhdistyksen hallitukselta