Kartanon omakotiyhdistys ei väitä mitään, vaan tuo tosiasioita esiin

ESS:n 11.2.2021 mukaan (artikkeli) ”Kartanon omakotiyhdistys on väittänyt, että yleiskaavan päivityksen esitöitä olisi tehty lainvastaisesti”. Kartanon omakotiyhdistys ei väitä mitään, vaan tuo yleiskaavaan antamassaan lausunnossa tosiasioita esiin.

Hollolan kunta (viranhaltijat) teki neljä vuotta sitten yleiskaavan ehdotusvaiheessa Päijät-Hämeen liiton ohjeistuksesta tuolloin 287 ha:n kehätie-kierrätyspuistokohteelle kaatopaikkavarauksen, jotta kohde pärjäisi paremmin liiton suunnittelemassa sijaintipaikkaselvityksessä. Selvityksessä todetaan:

”Kaavallinen valmius: Kierrätyspuistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017) ja Eteläisen kehätien ympäristön kaavarungossa. Alueen ympäristöön on suunniteltu teolli­suus‐ ja työpaikkarakentamista. Osa alueesta on osoitettu luonnon-varalogistiikan kehittämis­alue‐merkinnällä. Maakuntakaava mahdollistaa kierrätyspuiston toteuttamisen ilman loppusijoitusta täl­lä alueella [Aikkalan llk2-alue].” (Sito, 2017, s. 39).

Yleiskaavan 2017 päätösasiakirjassa (HOL 768/2013), joka kiersi vuodesta 2013 lähtien teknisessä lautakun­nassa ja kh:ssa päätyen valtuustoon 3.4.2017, ei missään vaiheessa oteta esille tai mainita kiertotaloutta, kierrätystä, kierrätyspuistoa, jätteen­käsittelyä, kierrätyspuistovarausta eikä Aikkalan llk2-aluetta, johon varaus lopulta tehtiin. Päätösasiakirjan mukaan missään elimessä ei keskusteltu edellä mainituista asioista. Sen sijaan kokoluokaltaan ja merkitykseltään pienemmistäkin asioista on päätösasiakirjassa runsaasti tekstiä.

Kaatopaikkavaraus tehtiin vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia.