Meitä on viety kuin…

Olavi Uusitalo

Päijät-Hämeen liitto (liitto) ja kunta korostavat kiertotaloutta ja kierrätyspuiston merkitystä siinä, vaan eipä ollut niin kolme vuotta sitten. Hollolassa oli täysi hiljaisuus, jotta liitto ja kunta saivat asukkailta rauhassa touhuta.

Kuvassa (pdf) on strategiset yleiskaavan (SYK) Salpakankaan laajenemisalueet 6.6.2016 pidetyn työpajan tuloksena. Siihen on lisätty korjatussa, lausunnolle tulevassa maakuntakaavaehdotuksessa ollut Aikkalan luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohde (llk2, 78 ha) -alue (sininen viiva). Maakuntakaavassa olevalle llk-alueelle kunnat voivat tehdä kaatopaikkavarauksen. Kuvassa on myös Rambollin kartoitukseen keväällä 2016 annettu Okeroinen/Kehätie kierrätyspuistohanke (lila viiva, 287 ha).
MIKSEI HOLLOLAN KUNTA TEHNYT SAMOIN?

Kunnan ja liiton salailu jatkui. Kiertotalous, kierrätyspuisto ja Aikkalan llk2 -alue eivät tulleet SYK:n luonnos- (esilla 13.10.-14.11.2016) – eikä ehdotus­ (esillä 17.1.-17.2.2017) vaiheisiin. Sen sijaan kunta teki kaava- ja paikannimiharhautuksilla (katso lisää täältä pdf) salaa kuntalaisilta ja valtuustolta jätteenkäsittely- ja kierrätysvarauksen Oke­roinen/Kehätie kohteelle. Valtuusto hyväksyi kuntavaalikiireessä tietämättään varauksen 3.4.2017. Varaus on kuvan se osa Aikkalan llk2-aluetta (n. 45 ha), joka on aiotun kaato­paikka-alueen sisällä. Liitto ei SYK:n lausunnoissaan kertonut mitään kunnan salaisista toimista.

Sijaintipaikkaselvityksessä (Sito 2017, s. 40) sanotaan ”Kaavallinen valmius: Kierrätys­puistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa [SYK:ssa] (hyv. 2017)”.