Valtuustolla vaikeuksia päättää kierrätyspuiston varauksesta

Hollolan strategisen yleiskaavan hyväksyntä tarvitsee kolmannen valtuuskäsittelyn kierrätyspuiston selvitysalueen takia. Asiasta on keskustelu kahdessa valtuuston kokouksessa (22.2. ja 12.4.) yhteensä yli kaksi tuntia. Molemmissa kokouksissa on myös äänestetty tästä asiasta (ESS uutisointi 26.2-17.4.2021). Nyt käsitellään ESS:n mukaan pinta-alaltaan 127 ha:n hanketta, jossa ei ole yhdyskuntajätettä.  

Neljä vuotta sitten kierrätyspuiston varauksenteko strategiseen yleiskaavaan 2017 kävi salassa helposti valtuuston kokouksessa 3.4.2017. Tuolloin kunta teki 45 ha:n kaatopaikkavarauksen (Sito, 2017, s. 40/ 3 Kaavallinen valmius) pinta-alaltaan 287 ha:n hankkeelle, joka sisälsi myös yhdyskuntajätteet. Kierrätyspuistosta ei puhuttu tuolloin halaistua sanaa. Sen sijaan kokoluokaltaan ja merkitykseltään pienemmistä asioista oli vilkas keskustelu (ESS uutisointi 5.4.2017).

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen toteaa (ESS 17.4.2021): ”Kun tapahtuu menettelytapavirhe, sitä on vaikea jättää huomiotta”.