Kaatopaikka maisema- ja kulttuuriympäristössä

Olavi Uusitalo

Suunniteltu Kehätie-kaatopaikka on joka puolelta joko arvokkaiden maisemien ja/tai kulttuuri- ympäristöjen ympäröimä. Kuvan Kehätie on alle kilometrin etäisyydellä tärkeistä maisema- ja kultturikohteista.

Itse kaatopaikan alueella alimman ja korkeimman paikan korkeusero on 60 metriä eli 19 kerroksisen tornitalon korkeuden verran. Kartta (pdf)