Kaatopaikkahanke Hollolassa torpattava

Olavi Uusitalo

Maakuntakaavan 2014 tuli Aikkalan uusi luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealue (78 ha, llk2) Hollolassa. Tälle alueelle on mahdollista yleiskaavan tekstissä määrittää kaatopaik­kavaraus.  Yleiskaavan ehdotusvaiheeseen kunta laajensi teollisuus- ja työpaikka-aluetta katta­maan Aikkalan llk2-alueen ja määritteli sinne muun toiminnan ohella logistiikan tai luonnonvaralogistiikan tai jätteen käsittelyn (= hyödyntäminen, vaarattomaksi tekeminen ja loppusijoitus) tai kierrätyksen alueita.

       Näin kaavoittaja teki yleiskaavaan Aikkalan llk2 -alueelle 78 ha:n kaatopaikkavaraukseen, josta 40-45 ha:a (= llk2 -alueen ja kierrätyspuiston päällekkäin oleva pinta-ala) on kaavaillun kierrätyspuiston alueella. Huhtikuussa 2017 valtuusto tietämättään hyväksyi tämän varauksen Salpakankaan kupeeseen aiotulle 287 hehtaarin Kehätie -kierrätyspuistolle. En löytänyt mainintaa kierrätyspuistosta missään valtuustolle osoitetussa yleiskaavan asiakirjassa.

Mielipidekirjoituksen ja sen pohjalta syntyneen kunnan kuulemistilaisuuden järjestämistoive -kommentin ja kunnan antaman kommenti siihen sekä kunnalle antamani vastineen saa tästä (pdf)